Mijlpaal behaald!

Mooie mijlpaal behaald!

De eerste 250 middenspanning (MS) stations van Liander in de regio Gelderland zijn volledig toekomstproof. Een feestelijk moment om even bij stil te staan en samen het succes te vieren. Daarmee zijn we onderweg om de komende jaren in totaal 1.350 MS stations te renoveren en vernieuwen. Deze uitdagende opdracht op basis van een UAV-GC contract met systems engineering methodiek, ontvingen wij in augustus 2019 uit handen van Marlies Visser. Na een intensief leertraject met de experts van Liander opereren we nu geheel zelfstandig, inclusief de engineering en schakelhandelingen in het MS en LS net. Deze aanpak om het werk van A tot Z bij de Opdrachtnemer neer te leggen haalt veel schakels uit de keten en biedt ruimte voor versnelling en innovatie. Dit heeft geleid tot de inrichting van een gestandaardiseerde productiestraat, waardoor we de werkzaamheden efficiënt en in een hoog tempo uit kunnen voeren. Dit is het echte schuiven in de keten! Met dank aan Liander voor het gestelde vertrouwen en vooral het lef om zaken los te durven laten.