Van den Heuvel, voortrekker in energiebewust ondernemen

Het lijkt een contradictie: duurzaam handelen in de nog altijd fossiel aangedreven bouw. Van den Heuvel bewijst dat het wel degelijk mogelijk is om een duurzame speler te zijn in deze sector. We kiezen innovatief materieel, flinke energiebesparingen, een kleinere footprint én een groene mindset.

Bij de introductie van de CO2-Prestatieladder in 2011 is Van den Heuvel daar meteen voortvarend mee aan de slag gegaan. In 2013 behaalden we niveau 3 en in 2016 gingen we naar niveau 5. Duurzaamheid en energiebesparing hebben onze prioriteit.

Duurzaam materieel

Dat uit zich bijvoorbeeld in duurzaam materieel. Denk aan graafmachines en hoogwerkers met een hybride motor. We kiezen bij de aanschaf voor de nieuwste, duurzame technieken. Ook als dat betekent dat we de bestelling nog even moeten uitstellen. Inmiddels is ons materieel state of the art.

Een groene mindset

Ook de mindset van de medewerkers is belangrijk. Onze machinisten volgen trainingen om de machines goed, zuinig en veilig te bedienen.

Een kleine footprint

Energiebesparing op huisvesting maakt een relatief klein onderdeel (5%) uit van de totale footprint van Van den Heuvel. Toch beschouwen we dat als een wezenlijk element van de verduurzamingsslag. Onze 10 locaties hebben samen ongeveer 1.200 zonnepanelen die 320.000 kWh per jaar opleveren en drie vestigingen zijn volledig gasloos. Ook maken we gebruik van warmte-koude-opslag, elektrische heaters, ledverlichting, energiemonitoring en goed geïsoleerde panden. Wat betreft onze footprint doen we veel meer dan we op papier moeten doen. Het klimaat raakt ons namelijk allemaal.