Een ongeluk zit in een klein hoekje


Helaas geldt dit ook wanneer je aan het werk bent. Struikel en valgevaar is boosdoener nummer 1 bij ons, maar we werken ook vaak met groot en zwaar materieel, extra opletten dus! Vic neemt je mee op een typische werkdag, hoe ziet deze er uit en waar moeten we allemaal op letten? Bekijk het filmpje hieronder!

Bij Van den Heuvel hechten we veel waarde aan het veilig uitvoeren van onze werkzaamheden. Onze vier gedragsdoelstellingen, de Vuist van VIC, ondersteunen en verduidelijken dit:


  • Verbeter aanspreekcultuur

Iedereen dient elkaar te kunnen en te willen aanspreken op het gebied van onveilig of ongewenst gedrag, ongeacht je functie of plek in de organisatie. Meld onveilige situatie, daar kunnen we samen van leren!

  • Verhoog verantwoordelijkheidsgevoel

Verhoog het verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid door voorafgaand en tijdens de werkzaamheden de juiste houding en gedrag te tonen op het gebied van veiligheid voor jezelf, collega's en omstanders.

  • Veiligheid bespreekbaar maken

Laat veiligheid een belangrijk onderdeel van het werk zijn, door middel van het gebruik van de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA), alsmede voor elk nieuw werk een startwerkinstructie. Onze LMRA poster is hier te downloaden en is op zak formaat te verkrijgen bij de afdeling KAM. Handig, zo kun je deze altijd even raadplegen.


  • Voorbeeld zijn

Goed voorbeeld doet goed volgen. Iedereen op locatie dient voor elkaar een voorbeeld te zijn op het gebied van veiligheid door dit te laten zien en uit te spreken.


Door samen te werken aan de 4 Vā€™s maken we ons werk veiliger, zowel op onze projectlocaties als onze vestigingen. Samen zorgen we voor een veilige werkplek en spreken we elkaar aan op onveilig handelen.

We werken veilig of we werken niet!

ā¬‡