Persleidingen & rioolStraten die blank staan na een flinke regenbui, extreem weer of ligt er iets anders aan ten grondslag? Een goed rioleringsstelsel daar heeft iedereen baat bij, hemelwater wat netjes opgevangen en afgevoerd wordt maar ook afvalwater wat op de juiste manier zijn weg naar de rioolwaterzuivering vindt.

Bij Van den Heuvel zorgen we hiervoor. We engineeren en ontwerpen nieuwe rioolstelsels en leggen deze vervolgens aan. Maar we onderhouden en wijzigen ook bestaande stelsels. Ook renovaties van gemalen en rioolwaterzuiveringen pakken we met beide handen aan.

Vrijverval riool

Verreweg de meest voorkomende vorm van riolering, het vrijverval riool. In bijna iedere straat liggen ze wel. Vaak leggen we deze vorm van riolering aan voor gemeentes in de openbare ruimte, maar ook op industrie- of fabrieksterreinen leggen we deze veelvuldig aan.

Persleidingen

Naast vrijvervalleidingen wordt er ook veelvuldig gebruik gemaakt van persleidingen. Op plaatsen waar het natuurlijk afschot niet voldoet of niet haalbaar is worden persleidingen toegepast. Ook voor het transporteren van grote hoeveelheden (afval)water worden persleidingen gebruikt. Wij hebben een schat aan ervaring op het gebied van zowel de kleinere, als de grotere diameters en zijn hier dan ook dagelijks mee bezig.

Zuiveringen & gemalen

Om alle afvalwaterstromen in goede banen te leiden en te verwerken wordt gebruik gemaakt van (water)zuiveringen en gemalen. De aanleg en het onderhoud van deze installaties doen wij voornamelijk in opdracht van de diverse waterschappen. Cruciaal bij deze projecten is vaak dat de processen niet stilgelegd kunnen worden en we dus altijd moeten voorzien dat de bedrijfsvoering voortgezet kan worden.