Maatschappelijk verantwoord ondernemen vanuit drie perspectieven


Van den Heuvel heeft een integrale visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarin zoeken we de balans tussen de factoren mens (people), milieu (planet) en winstgevendheid (profit). Deze drie perspectieven wegen we tegen elkaar af als we beslissingen nemen. Daarbij gebruiken we de MVO-Prestatieladder als handvat voor een goed beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Gedragscode voor leveranciers

Leveranciers aan wie wij een opdracht verstrekken, handelen in het verlengde van onze doelstellingen en dragen daarmee bij aan de uitstraling van Van den Heuvel. De kaders die voor onszelf gelden, vertalen we door naar onze leveranciers. Daarom hanteren we een gedragscode voor de partijen waarmee we een relatie aangaan op basis van een wederkerigheidsbeginsel.

Bij de evaluatie van onze relatie met leveranciers letten we nadrukkelijk op de aspecten uit de gedragscode. We streven ernaar om in de toekomst alleen nog overeenkomsten aan te gaan of te verlengen met partners die de gedragscode onderschrijven. Zodat we duurzame relaties kunnen aangaan met onze partners op basis van vertrouwen en goede afspraken. Ons doel is om zo samen meerwaarde te bieden aan onze opdrachtgevers, maar ook meerwaarde te creëren binnen ons relatienetwerk en de maatschappij.

Certificering voor
​​​​​​​MVO-Prestatieladder niveau 3

De internationale richtlijn Guideance on social responsibility ISO 26000 verwoordt het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Deze richtlijn is niet certificeerbaar; de MVO-Prestatieladder is dat wel. Deze ladder geeft met het concept ‘people, planet and profit’ een praktische invulling aan de ISO-norm. Daardoor kan duurzame ontwikkeling vanuit maatschappelijke betrokkenheid op een concrete en objectieve manier gecertificeerd worden.

Van den Heuvel is gecertificeerd voor MVO-Prestatieladder niveau 3. Dat is een objectieve erkenning van ons managementsysteem voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiermee zorgen we voor regelmatige afstemming met stakeholders, werken we aan doelstellingen, bereiken we resultaten en implementeren we verbeteringen.

Vakmensen opleiden en begeleiden als erkend leerbedrijf

Op onze hoofdvestiging in Heesch beschikken we over een moderne praktijk- en opleidingsruimte om zowel onze eigen mensen als leerlingen te scholen. Met goed opgeleide medewerkers is de kans op fouten kleiner en borgen we een goede dienstverlening. Daarom vinden wij het belangrijk om onze medewerkers te blijven trainen en opleiden, en hen op de juiste manier te informeren over de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied.

Van den Heuvel is door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven erkend als leerbedrijf. Dat stelt ons in staat om jonge vakmensen op te leiden, te begeleiden en hen de mogelijkheid te bieden om de nodige werkervaring opdoen. Als leerbedrijf willen we leergierige en gemotiveerde jongeren in huis halen die zich binnen onze dynamische organisatie verder willen ontwikkelen.