Van den Heuvel neemt een voortrekkersrol op
het gebied van milieu


Het maatschappelijke debat over de verandering van het klimaat en hoe we als samenleving met onze aarde om moeten gaan wordt steeds intensiever. We vinden het steeds gewoner en acceptabeler om in ons dagelijks leven rekening te houden met het milieu en de CO2-uitstoot die we produceren. Van den Heuvel wil hierin als vanzelfsprekend een voortrekkersrol spelen. We werken dagelijks actief binnen en buiten onze organisatie aan deze ambitie en hanteren daarbij ISO 14001 en de CO2-prestatieladder.


ISO 14001

Van den Heuvel is gecertificeerd voor ISO-14001, de standaard om milieuprestaties te verbeteren en internationaal de kwaliteit van ons milieumanagementsysteem aan te tonen. Hiermee garanderen we de toezichthouders en de omwonenden van onze vestigingen en projecten dat we op een adequate manier de milieurisicoā€™s op gebied van lucht, bodem, geluid en water beheersen. En dat we op deze gebieden de wet- en regelgeving naleven.


CO2-Prestatieladder

Het doel van de CO2-Prestatieladder is om bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot en die van hun leveranciers te herkennen. En om permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en projecten terug te dringen. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten, kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiƫnt gebruik van materialen en duurzame energie. Bovendien stimuleert de CO2-Prestatieladder bedrijven om maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en de verworven kennis transparant te delen. Zo kunnen we samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief zoeken naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen. Van den Heuvel is sinds 2016 gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Ketenanalyses voor duurzame innovaties

Ketenanalyses geven ons inzicht in de waardeketen van ons bedrijf. Van de grondstoffen die we inkopen tot en met de verwerking van ons afval. Met deze inzichten onderzoeken we hoe we onze CO2-uitstoot verder kunnen reduceren. Het geeft ons ook inspiratie voor het toepassen van duurzame innovaties en handvatten om onze ketens efficiƫnter in te richten. We hebben tot nu toe twee ketenanalyses opgesteld.

NIWO / VIHB-registratie

Als onderdeel van onze bedrijfsvoering transporteren we regelmatig afvalstoffen. De Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) geeft hiervoor de vergunningen af en verzorgt de vermelding op de VIHB-lijst. Het VIHB-nummer van Van den Heuvel is 507673. Kijk voor meer informatie over VIHB-registraties op de website van de NIWO.

ā¬‡