Duurzaam ondernemen

met Marco Bervoets


Het lijkt een contradictie: duurzaam handelen in de nog altijd fossiel aangedreven bouw. Van den Heuvel bewijst dat het wel degelijk mogelijk is om een duurzame speler te zijn in deze sector. “We kiezen voor de meest verantwoorde stappen”, stelt Marco Bervoets. Hij doelt hiermee op innovatief materieel, flinke energiebesparingen, een kleinere footprint én een groene mindset.

In 2021 is het familiebedrijf Van den Heuvel 65 jaar werkzaam binnen de infrastructuur. Manager bureau-ondersteuning Marco Bervoets: “We zijn actief binnen de infrastructuur voor water, energie en telecom. Concreet betekent het dat we met zware diesel aangedreven machines werken aan projecten voor onder meer netbeheerders en waterschappen. In 2011 werd de CO2-Prestatieladder binnen de sector geïntroduceerd. Daar zijn we meteen mee aan de slag gegaan.”

Een vliegende start

Het was de start van een duurzaam offensief. “In 2013 behaalden we niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. En drie jaar later gingen we naar niveau 5. Zo’n certificaat is niet alleen handig om aan opdrachtgevers te kunnen overhandigen. Het zet je als bedrijf ook aan het denken. Vanaf dat moment waren duurzaamheid en energiebesparing prioriteit.”


Duurzaam materieel

Waar zich dat allemaal in uit? “We kochten onlangs twee nieuwe graafmachines en een hoogwerker. Daarbij hebben we gekozen voor de meest duurzame uitvoering. In sommige gevallen wachten we bewust met de bestelling, omdat we dan over de nieuwste technieken beschikken. De hoogwerker zetten we onder meer in bij het onderhoud en de vervanging van alle openbare stadsverlichting in Tilburg. Omdat de machine is voorzien van een hybride motor, gebruiken we de dieselmotor alleen nog voor het transport.”


Een groene mindset

Het materieel is state of the art. Maar Van den Heuvel werkt ook continu aan de mindset van de medewerkers. Marco: “Onze machinisten volgen trainingen om de machines goed, zuinig en veilig te bedienen. Het is een absolute voorwaarde dat zij bewust in het werkveld staan. We spreken elkaar ook aan als er onveilige of onnodige energieslurpende situaties ontstaan.”


Die belangrijke stap

Energiebesparing op huisvesting maakt een relatief klein onderdeel (5%) uit van de totale footprint van Van den Heuvel. Het familiebedrijf beschouwt het toch als een wezenlijk element van de verduurzamingsslag. “Wij geloven niet in half werk. Als we duurzaam werken, dan dient onze huisvesting dat ook te zijn. Ons hoofdkantoor staat in Heesch en in totaal hebben we negen vestigingen. Drie daarvan zijn volledig gasloos. Bij alle vestigingen samen zijn ongeveer 1.200 zonnepanelen geïnstalleerd die 320.000 kWh per jaar opleveren. Ook maken we gebruik van warmte-koude-opslag, elektrische heaters, ledverlichting, energiemonitoring en goed geïsoleerde panden.” We beseffen dat we de afgelopen jaren op eigen initiatief heel veel energiebesparende maatregelen hebben genomen. Wat betreft onze footprint doen we zoveel meer dan we op papier moeten doen. Dat geeft voldoening.”


Tips voor ondernemers

Heeft Marco tips voor andere ondernemers? “Het belangrijkste is die allereerste stap. Voor ons was dat de CO2-Prestatieladder. Bewaar vooral de rust en blijf doorlopen. Een duurzame bedrijfsvoering en energiebesparingen zijn niet in een dag geregeld. Financieel en technisch gaat dat niet. Wed zeker ook niet op één paard. Kijk breed naar wat er op welk moment kan en nodig is.”


Een revolutie op komst

Marco Bervoets denkt dat we op de drempel staan van een nog duurzamere toekomst. “We bewegen ons in een markt die nog steeds op fossiele brandstoffen draait. Als je het mij vraagt, staan we aan het begin van de echte revolutie: diesel en benzine moeten eruit. Voor ons een geruststellende gedachte dat we al veel stappen gezet hebben en nu dus in een duurzame kopgroep koersen.”