36.000m3 afvalwater gestremt!

Afvoer van 36.000 m3 afvalwater tijdelijk gestremd!Na lange en intensieve voorbereiding was het zover, de belangrijkste persleiding van Waterschap Brabantse Delta ging voor 8 uur uit bedrijf. 30 gemalen werden afgeschakeld, waardoor 35 gemeentes en industriegebied Moerdijk even niet konden lozen op de zuivering Bath. Binnen deze 8 uur verwijderde we 18 m’ leiding DN2000 en plaatsten we 4 nieuwe T-stukken. Naderhand nodig voor het in werking stellen van een omleiding om de zuivering te kunnen renoveren. Een mooie samenwerking tussen Van den Heuvel en Waterschap Brabantse Delta waar we met plezier op terugkijken.

⬇