Tijdelijke pomp installatie IJsselmeer

Geen alledaagse klus; “Water naar de zee pompen”


In opdracht van Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK) plaatste we een tijdelijke pomp installatie van ruim 15.000 m3 per uur om daarmee de functie van poldergemaal “Leemans” over te nemen. Dit gemaal zorgt al vanaf de jaren 30 dat inwoners van de Wieringermeerpolder droge voeten houden en wordt nu grondig gerenoveerd.


De noodpompen van HHNK met een gewicht van ruim 16 ton per stuk zijn geïnstalleerd op een tijdelijke palenfundatie. Om dit veilig uit te kunnen voeren is een damwandkuip aangebracht. Twee DN800 leidingen zorgen voor het transport van het opgepompte water naar de uitstroomvoorziening aan de andere zijde van de dijk. Daar wordt het zilte water verder vervoerd naar de Waddenzee.


Een mooie prestatie van het team Van den Heuvel/Van der Kamp/HHNK. Door kennis en krachten te bundelen is de planning gehaald en is er fijn samengewerkt! In mei breken we de boel weer af en kan gemaal Leemans zijn trouwe dienst weer voort zetten; “Water naar de zee pompen”