Sanering gasleiding op grote hoogte Tata Steel

Een niet alledaags project wanneer er op 15 meter hoogte een gasleiding DN1000 en DN1200 met diverse T-stukken wordt vervangen.


Tata steel investeert voortdurend in haar installaties om deze optimaal en veilig te laten functioneren. Van den Heuvel heeft recentelijk op cokesfabriek-2 deze leidingen vervangen, waarbij alles vooraf is ingemeten, uitgewerkt en in delen is gefabriceerd in onze prefab werkplaats. Knap werk van het team Tata van Van den Heuvel, om dit alles binnen de gestelde planning op een veilige wijze uit te voeren.