83 Windturbines voor windpark Zeewolde

Van den Heuvel werkt mee aan de verduurzaming van de energievoorziening

Na een grondige voorbereiding zijn we gestart met de aanleg van 300 km’ middenspanningskabel en de aansluiting van 83 Windturbines voor het Windpark Zeewolde. Door een mooie samenwerking met Windcombinatie Dura Vermeer - GMB v.o.f. realiseren we het grootste onshore windpark tot heden gebouwd in Nederland, waarmee 280.000 huishoudens van stroom worden voorzien. Door inzet van de ploegtechniek hoeven we geen sleuven te graven of bemaling aan te brengen. We leggen de kabels in één gang op diepte waarbij de kostbare landbouwgrond zo min mogelijk wordt verstoord. Een duurzame aanpak met tevreden akkerbouwers als resultaat.