Vervanging nutsvoorzieningen “de Rode Loper” Amsterdam.

Vervanging nutsvoorzieningen "de Rode Loper Amsterdam"

De komende jaren worden vele bruggen en aanliggende wegen in Amsterdam vernieuwd. Dit betekent veel werk aan de ondergrondse infrastructuur. Afgelopen jaar hebben we in opdracht van Max Bögl Nederland B.V. alle kabels en leidingen verlegd in het traject van de “Rode Loper” in de Vijzelstaat. Over de grachten werden 6 noodbruggen geplaatst. Deze deden dienst als tijdelijke draagconstructie voor alle kabels en leidingen die uit de brug verwijderd diende te worden. Hieronder ook een belangrijke HD-gasleiding DN 300 die zorgt voor de gasvoorzieining van 40.000 woningen in het centrum. Na de verlegging is gestart met de renovatie van de bruggen. Al deze werkzaamheden leverde mooie beelden op in een historische omgeving.