Kwaliteit

Om onze kwaliteit te waarborgen binnen onze organisatie zijn wij gecertificeerd voor diverse kwaliteitsnormen. Dit doen wij als sinds 1998 met het behalen van de ISO 9001-norm. In 2001 zijn we ook gecertificeerd voor de branche specifieke kwaliteitsnorm Certificaat Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB). Van den Heuvel vindt het belangrijk om te blijven investeren in kwaliteit, daarom zijn we bijvoorbeeld in 2013 gecertificeerd voor de ISO 3834-2 en in 2016 gecertificeerd voor Herwaarmerken volgens de G0304–16/079.

ISO 9001
Op de vraag 'wat is ISO 9001' kan als kort antwoord worden gegeven: 'een norm gericht op kwaliteitsbeheersing middels een kwaliteitsmanagementsysteem'. Het doel van het kwaliteitsmanagementsysteem binnen Van den Heuvel is om de organisatie gericht bezig te laten zijn met continue verbeteren om zo de tevredenheid van onze klanten te verhogen.

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Van den Heuvel is daarom op een dusdanige wijze ingericht dat het aandacht besteed aan het gehele proces van vertalen van klanteisen (input) tot aan het geleverde product of dienst. Hierbij komt het gehele werkproces van de organisatie aan de orde, gezamenlijk met enkele secundaire processen. Deze secundaire processen ondersteunen de organisatie richting continue verbetering.

In 2015 is bij de ISO 9001:2015 risicomanagement geïntroduceerd. Hiermee is ‘risicodenken’ een belangrijk aspect geworden van deze norm. Van den Heuvel was een van de eerste bedrijven die gecertificeerd was voor deze nieuwe versie van de ISO 9001, omdat wij middels ‘risico gestuurd denken’ nog beter de kwaliteit kunnen bewaken van onze diensten.

Certificaat Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven
Het Certificaat Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB) beoogt de kwaliteit, veiligheid, milieuzorg en arbeidsomstandigheden te stimuleren en te borgen in de kabelleg- en buizenlegbranche. Het CKB kent drietal scopes die weer onderverdeeld zijn in totaal 36 specialistische processen. Van den Heuvel is voor 32 van de 36 processen gecertificeerd. Hieronder worden de drie scopes nader toegelicht:
 • Scope kabelinfrastructuur heeft betrekking op het aanleggen, monteren, repareren en verwijderen van kabels ten behoeve van energie- en informatiesystemen. Het monteren beperkt zich tot het aansluiten aan de door de systeemleverancier geleverde componenten of systemen.
 • Scope buizenlegbedrijven heeft betrekking op de aanleg, onderhoud, verwijdering en reparatie van aansluitleidingen (inclusief de meter), distributieleidingen, transportleidingen en de daarbij behorende verbindingswerkzaamheden inclusief appendages, ten behoeve van het onder druk transporteren en distribueren van gas, warmte en/of drinkwater.
 • Scope sleufloze technieken heeft betrekking op de aanleg, montage, reparatie, vervanging en verwijdering van kabels ten behoeve van energie- en informatiesystemen alsmede op de aanleg, renovatie en vervanging van aansluitleidingen, distributieleidingen en transportleidingen ten behoeve van het onder druk transporteren en distribueren van gas, warmte of drinkwater, alsmede de aanleg van mantelbuizen, waarbij geen volledige ontgraving van het betreffende kabel- of leidingtracé plaats vindt.

ISO 3834-2 & Herwaarmerken G0304-16/07
De NEN-EN-ISO 3834 is een kwaliteitsborgingsnorm gericht op laswerkzaamheden. De ISO 3834-2 is de meest uitgebreide variant van de certificering. Er zijn eisen gesteld aan alle facetten van het lasproces. Zoals:
 • De lasmethodekwalificatie (LMK);
 • Eeisen voor de lassers;
 • Inspecties en NDO (Niet Destructief Onderzoek);
 • Aandacht voor uitbesteding;
 • Personeel voor inspectie;
 • Onderhoud en inspectie van lasmaterieel;
 • Materiaal traceerbaarheid;
 • Vastlegging en opvolging van afwijkingen; 
 • Laswerk, opslag en toepassing van las toevoegmaterialen;
 • Omschrijving eventuele warmtebehandelingen.
Aanvullend zijn wij bevoegd middels de certificering van G0304-16/07 om bepaalde materialen te hermerken, ook wel ‘herwaarmerken’ of ‘overstempelen’ genoemd. Dit houdt in dat Van den Heuvel bevoegd is om snijdelen, die uit gecertificeerd basismateriaal worden gesneden, te merken, zodat het snijdeel ook gecertificeerd is. Bij deze snijdelen wordt het CE-certificaat van het basismateriaal meegeleverd.